Baza materială a departamentului

Laboratorul din cadrul departamentului CCI este Laborator de Gradul 1, în următoarele domenii de determinări:

 • Materiale, ciment și mortar
 • Beton, beton armat, beton pretensionat
 • Zidărie – materiale și tehnologii
 • Finisaje
 • Izolații hidro, termice și fonice
 • Determinări nedistructive asupra structurilor
 • Rezistența materialelor

Laboratorul este dotat cu echipamente ce permit măsurători exacte, ce pot acoperi o gamă largă de determinări.

Presă Hidraulică – 10tone

pentru încercări de compresiune, întindere și încovoiere.

4 trepte de capacitate:

0-1tf; 0-2tf; 0-4tf; 0-10tf

Presă Hidraulică Automată

Bloc ADR2000

pentru determinarea rezistenței la compresiune și a modulului de elasticitate

posibilitatea achiziționării electronice a datelor.

Presă hidraulică – 200 tone

pentru încercări de compresiune pe beton, cărămidă, ceramică

Sclerometru cu recul - Schmidt

folosite pentru determinări nedistructive asupra betoanelor, cărămizilor sau mortarelor

Betonoscop – două bucăți

aparat portabil alimentat independent, folosit pentru determinări asupra elementelor de beton

Potențiometru semicelulă

pentru determinări asupra calității armăturilor din elemente de beton armat existente.

folosit pentru determinări asupra structurilor din beton armat și asupra tablierelor de poduri

Aparat pentru determinări electro - acustice Bruel Kaykjer Electro

nivelul intensității sonore

folosit pentru măsurarea unui spectru larg de sunete și frecvențe

Pahometru PROCEQ

pentru determinarea armăturilor din structurile existente.

determină poziția armăturilor, diametrul acestora și acoperirea cu beton.

Termometru la distanță

pentru măsurarea temperaturii pe suprafețe.

interval de temperaturi:

30 °C - 900 °C

Presă hidraulică manuală

pentru teste asupra aderenței armăturilor în betoane.

Sisteme de achiziție de date ALMEMO 3290

Măsurători:

 • Temperatură
 • Aplicații în fizica construcțiilor
 • Senzori de umiditate
 • Senzori meteorologici
 • Senzori de debit
 • Traductori deplasare
 • Traductori electrici
 • Măsurători optice
 • Măsurători chimice
 • Extensii de cabluri pentru conectori
Sisteme de achiziție de date ALMEMO 5990

Măsurători:

 • Temperatură
 • Aplicații în fizica construcțiilor
 • Senzori de umiditate
 • Senzori meteorologici
 • Senzori de debit
 • Traductori deplasare
 • Traductori electrici
 • Măsurători optice
 • Măsurători chimice
 • Extensii de cabluri pentru conectori
 • Cablu pentru legare în rețea cu alte aparate ALMEMO
Traductori de deplasare ALMEMO

4 traductori cu revenire, 100mm

4 traductori unidirecționali, 150 mm

Traductori de presiune ALMEMO

2 traductori – 600 bar