Colectivul de Instalații pentru Construcții, coordonează activitățile educaționale desfășurate la specializarea „Instalații pentru Construcții” (I.C.), care face parte din domeniul de Instalații, cuprins în nomenclatorul de specialitate al Ministerului Educației și Cercetării. Această specializare a luat ființă în anul 1977 în cadrul Facultății de Construcții de la Institutul Politehnic din Timișoara, când a început să funcționeze pentru ingineri cursuri de zi, iar din anul universitar 1983/1984 (până în 1994/1995) pentru ingineri cursuri serale.

În decursul existenței specializării I.C. au absolvit, cu examen de diplomă/licență, 900 ingineri (771 – cursuri de zi, 129 – cursuri serale), care s-au remarcat prin competență la locurile de muncă atât din țară, cât și din străinătate (SUA, Canada, Germania, Austria, Ungaria, Israel etc.). Pentru pregătirea acestor absolvenți, din 1977 până în prezent, în catedră au funcționat peste 40 cadre didactice și personal ingineresc asociat.

Pentru a oferi absolvenților posibilitatea dobândirii de cunoștințe temeinice teoretice și practice, de inginerie în instalații, pentru activitățile actuale și de perspectivă privind proiectarea, execuția și exploatarea în diverse domenii ale instalațiilor (hidraulic, termic, electric), catedra de specialitate are următoarele obiective principale:

 • asigurarea pregătirii exigente, de bună calitate a studenților, care să le ofere posibilitatea integrării rapide în producție;
 • asigurarea unor stagii de perfecționare și schimburi de experiență pentru cadre didactice și studenți prin mobilități susținute de programe internaționale de cooperare și prin schimburi reciproce;
 • dotarea laboratoarelor specializării cu aparatură și echipamente performante și cu tehnică modernă de calcul;
 • extinderea colaborărilor cu unități de învățământ similare, și agenți economici de profil, din țară și străinătate.

Facilități educaționale oferite de Colectivul de Instalații pentru Construcții:

 • Specializări: „Instalații pentru construcții” (din 1997/1978)
 • Studii aprofundate master: „Optimizarea și modernizarea sistemelor de Instalații” (din 1996/1997)
 • Doctorat: 3 conducători în domeniul Inginerie Civilă
 • Programe postuniversitare: 
  • Instalații speciale pentru construcții” (1982-1989)
  • Noutăți în instalațiile pentru construcții” (1997/1998)
  • Perfecționare postuniversitară a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar  (1990 - 2006)
  • Perfecționare profesională în vederea obținerii certificatului de auditor energetic pentru clădiri (2003 – 2006)
 • Publicații locale:
  • Buletinul Științific al U.P. Timișoara. Seria Construcții
  • Volumele Conferinței internaționale „Instalații pentru Construcții și Confortul Ambiental”

Lista laboratoarelor didactice aferente:

 • Laboratorul de termotehnică și instalații termice (încălzire /răcire)
 • Laboratorul de ventilare și climatizare
 • Laboratorul de utilizare a surselor regenerabile de energie
 • Laboratorul de hidraulică și mașini hidraulice
 • Laboratorul de instalații sanitare și alimentare cu apă
 • Laboratorul de instalații electrice
 • Laboratorul de automatizări și măsurări în instalații
 • Laboratorul de sisteme informatice

Membrii colectivului de Instalații pentru Construcții au fost angajați într-o susținută activitate didactică și de dotare și modernizare a laboratoarelor și au efectuat cercetări științifice con-cretizate prin invenții și inovații, publicare de cărți și manuale, în diverse edituri locale și centrale, elaborare de lucrări științifice, publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate, elaborare de programe de calcul și de norme și standarde tehnice naționale.

CENTRUL DE CERCETARE ÎN INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII

Centrul de Cercetare în Instalații pentru Construcții (C.C.I.C.) funcționează în cadrul catedrei, fiind acreditat de CNCSIS (certificat nr. 57/CC-C 2001).

Conducerea este asigurată de un director (Prof.dr.ing. Adrian Retazan) și de Biroul Științific al centrului. Structurat pe 3 compartimente:

 • Instalații sanitare și de gaze (coordonator prof.dr.ing. Adrian Retezan),
 • Instalații termice (coordonator prof.dr.ing.eur.ing. Ioan Sârbu),
 • Instalații elecrice și de automatizare (coordonator prof.dr.ing. Ioan Borza)

Activitatea se desfășoară pe baza unor programe, proiecte de cercetare și granturi, cu finanțare de la buget și contracte încheiate cu agenți economici din țară și străinătate.
Cercetările științifice efectuate au fost valorificate prin invenții și inovații, publicare de cărți și manuale în edituri de prestigiu, elaborarea de lucrări științifice, de programe de calcul și de norme și standarde tehnice naționale.

LABORATORUL NAȚIONAL DE INSTALAȚII

Laboratorul de încercări în instalații pentru construcții a fost autorizat de către Inspecția de Stat în Construcții ca laborator de gradul I, cu competență națională și abilitat de către MLPTL în efectuarea de agremente tehnice pentru produse, procedee și echipamente de instalații aferente construcțiilor.

Laboratorul este condus de un Șef de laborator (prof.dr.ing.eur.ing. Ioan Sârbu) și este atestat în următoare profile:

 • Instalații sanitare
 • Instalații de încălzire
 • Instalații de ventilare și climatizare
 • Instalații de gaze naturale
 • Instalații frigorifice
 • Instalații electrice și de iluminat

Subordonarea laboratorului se face direct șefului de catedră.

Echipamente și instalații de laborator:

 • cameră de încercare climatizată, răcită cu aer (tavan și pereți dubli din ghips-carton, două uși cu sticlă termopan, fereastră mobilă termopan, două aparate de climatizare split CHIGO, cu căte o unitate interioară și exterioară, pardosea radiantă, corp de iluminat FIDA 4X20);
 • stand complex pentru modelarea și analiza proceselor termohidraulice în instalații termice (cazan și boiler De Dietrich 40 kW; tubulatură evacuare gaze de arder; exhaustor BRAV; încălzitor electric EPR 15 kW; distribuitor-colector modular cu 8 circuite, tip Laing; pompă de circulație Laing; radiatoare din tablă de oțel și din aluminiu; radiator de baie; cazan mural Keston-Celsius 25; schimbător de călduă cu plăci brazate WP 1-20; panou radiant de tavan; ventiloconvector Klimatruhe; contoare de energie termică Karmstrup; conducte din cupru și polietilenă);
 • centrală complexă de tratare a aerului GEA;
 • sistem de climatizare VRV (1 unitate exterioară și 3 unități interioare)
 • sistem de ventilare LINDAB (canale aer, fitinguri, accesorii, aparate de măsură);
 • pompă de căldură sol-apă cuplată cu modul de răcire pasivă;
 • pompă de căldură aer-apă în cooperare cu panouri solare pentru apă caldă de consum;
 • sistem de aerisire centrală controlată, cu recuperarea energiei termice din aerul evacuat;
 • stand pentru încercări experimentale în vederea testării performanțelor unor echipamente și produse de instalații (sistem de pompare Wilo; sistem de filtrare a apei; țevi, fitinguri, obiecte sanitare; armături; schimbător de căldură brazat, prevăzut cu regulator de temperatură tip Automatic Force; contoare de apă rewce și caldă; contor de energie termică etc.);
 • stand pentru încercarea energetică și cavitațională a pompelor centrifuge și a comportării lor în ansamblul pompă-rețea;
 • sistem de achiziție, transmisie și prelucrare automată a datelor (senzori de temperatură și presiune, plăci de achiziție și transmisie date, calculator, cablu pentru conectare la PC);
 • 13 calculatoare IBM-PC;
 • 1 imprimantă HP Desk Jet 880C, A4, color;
 • 1 imprimantă HP Desk Jet 6540, A4, color;
 • 1 imprimantă HP Desk Jet 520, A4;
 • 1 scanner AV 363 C;
 • 1 copiator RICOH FT 4015, A3/A4;
 • 1 copiator INFOTEC 9313, A4.

Activitatea laboratorului este bazată pe principiul asigurării competenței profe-sionale a personalului, operativității în execuția comenzilor, respectării și realizării cerințelor de calitate ale reglementărilor tehnice și legilor în vigoare.

Domenii de cercetare

Economia de energie în instalații

 • Prof.dr.ing.eur.ing. Ioan Sârbu
 • Prof.dr.ing. Ioan Borza
 • Conf.dr.ing. Olga Bancea
 • Conf.dr.ing. Silviana Brata
 • As.ing. Gabriel Ostafe
 • Prep. ing. Florin Lăcătușu

Confortul ambiental

 • Prof.dr.ing Adrian Retezan
 • Prof.dr.ing.eur.ing. Ioan Sârbu
 • Conf.dr.ing. Olga Bancea
 • Conf.dr.ing. Mihai Cinca
 • Conf.dr.ing. Silviana Brata
 • As.ing. Gabriel Ostafe

Expertizarea termoenergetică, auditul energetic și reabiliatarea termică a clădirilor

 • Prof.dr.ing.eur.ing. Ioan Sârbu
 • Prof.dr.ing. Adrian Retezan
 • Prof.dr.ing. Ioan Borza
 • Conf.dr.ing. Silviana Brata
 • Conf.dr.ing. Mihai Cinca
 • Conf.dr.ing. Olga Bancea

Utilizarea surselor de energie regenerabilă

 • Prof.dr.ing.eur.ing. Ioan Sârbu
 • Prof.dr.ing. Adrian Retezan
 • Prof.dr.ing. Ioan Borza
 • Conf.dr.ing. Silviana Brata
 • Conf.dr.ing. Mihai Cinca
 • As.ing. Ladislau Kardoș

Optimizări și simulări numerice, metode computaționale, proiectare asistată pe calculator

 • Prof.dr.ing.eur.ing. Ioan Sârbu
 • Conf.dr.ing. Mihai Cinca
 • Conf.dr.ing. Silviana Brata
 • Ș.l.dr.ing. Anton Iosif
 • Prep.ing. Cristian Păcurar

Agrementarea tehnică a instalațiilor

 • Prof.dr.ing.eur.ing. Ioan Sârbu
 • Prof.dr.ing. Adrian Retezan
 • Conf.dr.ing. Mihai Cinca
 • Conf.dr.ing. Olga Bancea
 • Conf.dr.ing. Silviana Brata
 • As.ing. Ladislau Kardoș