Personalul departamentului

Nume Grad didactic Domeniu de competenţă Mail Telefon
1 Bălă Alina Sef lucrari Inginerie geodezică 403984
2 Brebu Floare Maria Sef lucrari Inginerie geodezică 403984
3 Belc Florin Profesor Inginerie civilă 403965
4 Bogdan Alexandru Conferentiar Inginerie civilă 403969
5 Boldurean Ioan Petru Conferentiar Inginerie civilă 403969
6 Ciopec Alexandra Sef lucrari Inginerie civilă 403974
7 Costescu Ciprian Sef lucrari Inginerie civilă 403974
8 David Viorica Sef lucrari Inginerie geodezică 403983
9 Grecea Carmen Profesor Inginerie geodezică 403982
10 Gridan Roberta Asistent Inginerie geodezică 403984
11 Herban Sorin Conferentiar Inginerie geodezică 403978
12 Herman Alexandru Conferentiar Inginerie civilă 403976
13 Lucaci Gheorghe Profesor Inginerie civilă 403963
14 Mirea Monica Sef lucrari Inginerie civilă 403973
15 Muşat Cosmin Sef lucrari Inginerie geodezică 403978
16 Marc Paul Asistent Inginerie geodezică 403972
17 Moscovici Anca-Maria Asistent Inginerie geodezică 403981
18 Roman Octavian Sef lucrari Inginerie civilă 403975
19 Roman Luiza Asistent Inginerie civilă 403975
20 Voicu Cristina Sef lucrari Inginerie civilă 403973
21 Vîlceanu Beatrice Asistent Inginerie geodezică 403983