Centru de cercetare de tip C

1. Prezentare generală

În ansamblu, I.C.T. se definește ca un centru de cercetare-dezvoltare care urmărește să promoveze tehnologii și soluții constructive noi, servicii de cercetare, expertizare, consultanță tehnică, formarea și instruirea specialiștilor cu înaltă calificare, inclusiv prin susținerea studiilor de doctorat și master, în probleme de inginerie geotehnică, căi de comunicație terestre și măsurători topo-geodezice.

http://www.ct.upt.ro/images/ictimage001.jpg

lab 17 1DSC06213

Cadrele didactice care lucrează la Departamentul de Căi de Comunicație Terestre, Fundații și Cadastru (C.C.T.F.C.) își aduc contribuția la realizarea temelor de cercetare din programele Ministerului Educației Naționale, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Transporturilor, Ministerului Fondurilor Europene, precum și la solicitarea diferiților agenți economici din țară.

Prin programele EUREKA, TEMPUS , FP6 și bursele SOCRATES, SEE s-a reușit realizarea de colaborări pe diverse teme de cercetare, în special pentru tematicile tezelor de doctorat, cu universități din Franța, Belgia, Italia, Norvegia, Ungaria, Grecia, Austria, Germania, Portugalia etc.

poza laborator biscalculatoare 2

Centrul de cercetare Infrastructuri pentru Construcții și Transporturi (I.C.T.) este structurat pe trei domenii:

 • Geotehnică și fundații;
 • Drumuri și căi ferate;
 • Măsurători terestre și cadastru.

2. Înființare și istoric

Centrul de cercetare „Infrastructuri pentru Construcții și Transporturi (I.C.T.)” își desfășoară activitatea în cadrul Universității Politehnica Timișoara (U.P.T.), Facultatea de Construcții, Departamentul C.C.T.F.C. și a fost înființat în anul 2001.

Membri fondatori

Professor Virgil HAIDA, Ph.D., Engineer

Professor Marin MARIN, Ph.D., Engineer

Misiunea Centrului de cercetare I.C.T. constă în conceperea și derularea unor programe de cercetare științifică și proiectare în domeniul geotehnicii și fundațiilor, drumurilor, căilor ferate, geodeziei. Un accent important se pune pe cercetarea aplicativă în scopul implementării unor soluții și tehnologii noi în producție.

Baza materială de cercetare

 • Aparatură pentru determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale pământurilor şi agregatelor naturale;
 • Aparatură pentru determinarea caracteristicilor referitoare la apa din pământ;
 • Aparatură pentru încercarea terenului de fundare la faţa locului;
 • Aparatură pentru determinarea caracteristicilor lianţilor rutieri;
 • Aparatură pentru determinarea caracteristicilor mixturilor asfaltice şi agregatelor naturale stabilizate cu lianţi hidraulici;
 • Echipament pentru determinarea rezistenţei la deformaţii permanente a mixturilor asfaltice.
 • Echipamente pentru determinarea deformaţiilor liniare, atât verticale cât şi orizontale;
 • Echipamente pentru determinarea coordonatelor spaţiale utilizând tehnologia GNSS;
 • Echipamente pentru cartarea 3D a alunecărilor de teren şi zonelor de risc.

Domenii de cercetare

 • Tehnici de vibrare în domeniul fundaţiilor;
 • Fundaţii realizate în gropi ştanţate
 • Sisteme eficiente de fundare pentru diferite construcţii în zone seismice;
 • Proiectarea unor structuri rutiere eficiente;
 • Revizuirea unor standarde şi norme tehnice;
 • Studii şi cercetări referitoare la investigarea terenurilor de fundare în laborator şi la faţa locului;
 • Studii și cercetări privind soluții de protecție și izolare a construcțiilor împotriva vibrațiilor transmise prin terenul de fundare;
 • Studii și cercetări privind execuția unor lucrări geotehnice și de fundații cu tehnologii bazate pe tehnica vibrării, foraje orizontale;
 • Cercetarea şi verificarea calităţii materialelor pentru construcţii rutiere;
 • Studii privind îmbunătăţirea caracteristicilor mixturilor asfaltice şi betoanelor de ciment pentru drumuri;
 • Verificarea comportării în exploatare a construcţiilor rutiere;
 • Conceperea de soluţii tehnice eficiente pentru întreţinerea drumurilor;
 • Studii şi cercetări vizând perfecţionarea metodelor de dimensionare a structurilor rutiere;
 • Implementarea tehnologiilor moderne în topografie;
 • Modernizarea reţelelor geodezice utilizând Sistemul de Poziţionare Globală (GPS);
 • Utilizarea Sistemelor Informatice Geografice şi a Sistemelor Informaţionale în Cadastru (SIG, SIC) pentru dezvoltare urbană;
 • Informatizarea lucrărilor cadastrale;
 • Topografie inginerească;
 • Aplicaţii specializate pe baza exploatărilor fotogrammetrice;
 • Probleme de monitorizare.

3. Domeniile principale ale cercetării

Principalele domenii de cercetare abordate în cadrul centrului de cercetare sunt următoarele:

 • contribuții la perfecționarea metodelor de investigare a terenului de fundare, elaborarea unor soluții și tehnologii eficiente de fundare pe teren natural și teren îmbunătățit, soluții de stabilizare a versanților potențial instabili;
 • contribuții la perfecționarea tehnologiilor de execuție și ranforsare a drumurilor, inclusiv prin utilizarea materialelor locale și a unor deșeuri, precum și sporirea viabilității acestora;
 • contribuții la perfecționarea sistemului de măsurători și prelucrări cadastrale;
 • participarea la activitatea de normare/standardizare în domeniul construcțiilor;
 • participarea la activitatea de expertizare și consolidare a clădirilor avariate, cu aportul EXPERȚILOR MLPAT existenți în departament;
 • formarea și perfecționarea cadrelor tinere prin activitatea de cercetare contractuală și doctorat;
 • participarea la schimbul de informații științifice pe plan național și internațional.
 • contribuții la utilizarea metodelor și tehnologiilor topografice moderne pentru monitorizarea comportării în timp a construcțiilor speciale;
 • contribuții la generarea modelelor digitale ale terenurilor precum și ale obiectivelor inginerești.

4. Activități

Principalele activități desfășurate în cadrul centrului de cercetare sunt următoarele:

cercetarea terenurilor dificile de fundare;

conceperea de fundații speciale pentru diverse construcții amplasate în zone seismice;

investigarea modului de comportare în exploatare a diferitelor tipuri de structuri rutiere sau materiale pentru infrastructuri de transporturi;

conceperea de soluții tehnice eficiente pentru infrastructuri pentru transporturi;

perfecționarea metodelor de calcul al structurilor de rezistență pentru drumuri și căi ferate.

cercetări privind urmărirea în timp a construcțiilor prin metode geodezice;

crearea hărților digitale pentru diverse domenii;

platforme GIS dedicate domeniului de specialitate.

5. Echipa

Pentru cele trei domenii de activitate ale Centrului de cercetare I.C.T., echipele de cercetători sunt următoarele:

a. Pentru domeniul geotehnică și fundații:

 • Prof.dr.ing. Marin MARIN
 • Conf.dr.ing. Ioan Petru BOLDUREAN
 • Conf.dr.ing. Ion BOGDAN
 • Ș.l.dr.ing. Monica MIREA
 • S.l.dr.ing. Alexandra CIOPEC
 • Ș.l.dr.ing. Cristina VOICU
 • As.ing. Luiza ROMAN
 • S.l. dr.ing. Octavian ROMAN

b. Pentru domeniul de drumuri și căi ferate:

 • Prof.dr.ing. Gheorghe LUCACI
 • Prof.dr.ing. Florin BELC
 • Conf.dr.ing. Alexandru HERMAN
 • Ș.l.dr.ing. Ciprian COSTESCU
 • As.dr.ing. Paul MARC

c. Pentru domeniul de Măsurători Terestre și Cadastru:

 • Prof.dr.ing. Carmen GRECEA
 • Ş.l.dr.ing. Sorin HERBAN
 • Ş.l.dr.ing. Cosmin MUŞAT
 • Ş.l.dr.ing. Viorica DAVID
 • Ş.l.dr.ing. Alina BĂLĂ
 • Ş.l.dr.ing. Floarea Maria BREBU
 • Asist.dr.ing. Roberta GRIDAN
 • Asist.dr.ing. Clara – Beatrice VÎLCEANU

Asistenţi cercetare:

 • Ing. Anca MOSCOVICI, Doctorand
 • Ing. Georgiana RUSU, Doctorand
 • Ing. Adrian ALIONESCU, Doctorand