Decani de an și tutori

Decani de an și tutori Facultatea de Construcții 2016-2017

 

Studenți înmatriculați în anii de studii – Ciclul licență

Nr. crt. Domeniul de licență Program de studii / Specializarea Anii de studii Nr. studenților înmatriculați
(0) (1) (2) (3) (4)
1 Inginerie Civilă   I 99
II 101
Construcții civile, industriale și agricole III 47
IV 99
Căi ferate, drumuri și poduri III 43
IV 98
Amenajări și construcții hidrotehnice / Inginerie sanitară și protecția mediului III 35
Amenajări și construcții hidrotehnice IV 25
Inginerie sanitară și protecția mediului IV 34
2 Inginerie civilă – în limba engleză Inginerie civilă – în limba engleză I 23
II 23
III 30
IV 34
3 Inginerie civilă – în limba germană Inginerie civilă – în limba germană I 27
II 22
III 35
IV 31
4 Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții I 22
II 26
III 36
IV 39
5 Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru I 46
II 43
III 39
IV 49

Studenți înmatriculați în anii de studii – Ciclul master

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Program de studii univ. de master Anii de studii Nr. studenților înmatriculați
(0) (1) (2) (3) (4)
1 Inginerie civilă și instalații Infrastructuri pentru transporturi I 30
II 25
Optimizarea și modernizarea sistemelor de instalații I 37
II 31
Reabilitarea constructiilor I 29
II 21
Advanced Design of Steel and Composite Structures I 30
II 30
Dezvoltare durabilă – Audit energetic și securitate la incendiu a clădirilor I 35
II 22
Inginerie și reabilitare rurală durabilă I 20
II 21
Optimizarea sistemelor hidrotehnice I 24
II 21
Optimizarea exploatării sistemelor de inginerie sanitară și protecția mediului I 25
II 26
    Structuri pentru construcții durabile în condiții de hazard natural și acțiuni (Sustainable contructions under natural hazard and catastrophic events) I -
II 23
2 Inginerie geodezică Cadastru și evaluarea bunurilor imobile I 34
II 39