Sesiunea septembrie 2016

Programe Master

  Master Locuri buget Locuri taxă
DD Dezvoltare durabilă: auditul energetic și securitatea la incendiu a clădirilor  (DD) 6 3
IPT Infrastructuri pentru transporturi (IPT) 1 5
ADS Advanced Design of Steel and Composite Structures (ADS) – in limba engleză 9 4
OESISPM Optimizarea exploatării sistemelor de inginerie sanitară şi protecţia mediului (OESISPM) 2 5
OSH Optimizarea sistemelor hidrotehnice (OSH) 8 5
CEBI Cadastru și evaluarea bunurilor imobile - -
RC Reabilitarea constructiilor (RC) 12 4
OMSI Optimizarea şi modernizarea sistemelor de instalaţii (OMSI) - -

Calendarul admiterii

Înscriere candidați: 12.09.2016 – 14.09.2016
Concurs de admitere (Interviu): 15.09.2016, ora 9
Afișarea rezultatelor concursului: 15.09.2016, ora 14
Confirmări Runda I: 15.09.2016, ora 14 – 15.09.2016, ora 18
Afișare Runda II: 16.09.2016, ora 10
Confirmări Runda II: 16.09.2016, ora 10 – 16.09.2016, ora 14
Afișare Runda III: 16.09.2016, ora 16
Confirmări Runda III: 16.09.2016, ora 16 – 16.09.2016, ora 18

Bibliografie Interviu

Infrastructuri pentru transporturi  (IPT)

Gh. Buzdugan – Rezistenţa materialelor, Ed. Academiei, 1986 (PAS, AD)

M.Ivan, A. Vulpe, V. Bănuţ – Statica, stabilitatea și dinamica construcţiilor, Ed. D.P. București (PAS, ADS)

C. Dalban și alţii – Construcţii  cu structură metalică. Ed. Did. și Ped. București, 1997 (PAS, ADS)

F.Belc – Căi de comunicaţie terestre. Elemente de proiectare. Ed. Orizonturi Universitare, Timișoara, 1999 (IPT)

I.Dumitrescu – Manualul de instalaţii. Ed. Artenco, București, 2002 (OMSI)

I.Borza – Instalaţii în construcţii – Ed. Politehnica, Timișoara, 2003 (OMSI)

I Sârbu – Instalaţii frigorifice, Ed. Mirton, Timișoara 1998 (OMSI)

Colecţia Revista instalatorul și Tehnica instalaţiilor. 2005-2007 (OMSI)

Colectiv Cadastru U.P.T.  - Complemente de Masuratori Terestre, vol.1-2, Editura Politehnica, Timișoara 2006 – (CEBI)

Gh. Novac - Cadastru, Ed. Mirton, Timisoara 2007  (CEBI)

I.Buchman, C.Bob, E.Jebelean, C.Badea, L.Iureș – Controlul calităţii lianţilor, mortarelor și betoanelor. Ed. Orizonturi Univ, Timișoara, 2003 (RC)

I.Cadar, T.Clipii, A.Tudor – Beton armat. Ed. Orizonturi Universitare, Timișoara, 2005 (RC)

F. Iordache - Termotehnica Constructiilor, -ed. a 2-a 2008 Matrix Rom (DD)

Optimizarea și modernizarea sistemelor de instalatii  (OMSI)
Cadastru și evaluarea bunurilor imobile  (CEBI)
Proiectarea avansată a structurilor metalice și compozite (PAS)
Reabilitarea constructiilor  (RC)
Dezvoltare durabilă: auditul energetic și securitatea la incendiu a clădirilor  (DD)
Advanced Design of Steel and Composite Structures (ADS)
Optimizarea sistemelor hidrotehnice  (OSH)

Prișcu R. - Construcţii hidrotehnice, Vol I și II, Editura Didactică și Pedagogică București 1974 (OSH)

Popovici A., Popescu C -  Baraje pentru acumulari de apă, Vol I și II, Editura Tehnică, București 1992, 2002 (OSH)

Stematiu D. - Amenajari hidroenergetice, Editura Tehnică, București 2008 (OSH)

Wehry A., Panţu H. - Amenajări hidroameliorative, Editura Aprilia Print,Timișoara, 2008

Dan E. - Regularizări de râuri, Editura Didactică și Pedagogică, București 1965 (OSH)

Laura Constantinescu- Organizarea teritoriului, Edit. Mirton, 2007 (IRRD)

Gh. Rogobete, D. Ţărău – Solurile și ameliorarea lor, Edit. Marineasa, 1997 (IRRD)

V. Doandeș – Topografie aplicată, Edit. Politehnica, 2007 (IRRD)

A. Wehry, M. Orlescu – Reciclarea și depozitarea ecologică a deșeurilor, Edit.Orizonturi Universitare, 2000 (IRRD)

M. Giurconiu, I. Mirel, A. Carabeţ, D Chivereanu, C. Florescu, C. Stăniloiu - Construcţii și instalaţii hidroedilitare – Editura de Vest, Timișoara, 2002. (OESISPM)

A. Carabeţ -  Procese poluante în apele de suprafaţă și subterane –, Editura Mirton,Timișoara, 2001. (OESISPM)

S. Vișan, A. Angelescu, C. Alpopi. - Mediul înconjurător. Poluare și protecţie –,Editura Economică, București, 2000. (OESISPM)

Inginerie și reabilitare rurală durabilă (IRRD)
Optimizarea exploatării sistemelor de inginerie sanitară și protecţia mediului (OESISPM)

Informații suplimentare