Sesiunea iulie 2017

Prezentare specializări

Programe Master

Domeniul de studii de master MASTER Locuri buget Locuri taxă
Inginerie civilă Infrastructuri pentru transporturi (IPT) 25 5
Advanced Design of Steel and Composite Structures (ADS) / Proiectarea avansată a structurilor metalice şi compozite (PAS) * 25 5
Reabilitarea constructiilor (RC) 25 5
Dezvoltare durabilă – Audit energetic şi securitate la incendiu a clădirilor  (DD) 25 5
Optimizarea exploatării sistemelor de inginerie sanitară şi protecţia mediului (OESISPM) / Optimizarea sistemelor hidrotehnice (OSH) //Inginerie şi reabilitare rurală durabilă (IRRD) ** 50 10
Inginerie geodezică Cadastru şi evaluarea bunurilor imobile (CEBI) 30 10
Ingineria instalatiilor Optimizarea şi modernizarea sistemelor de instalaţii (OMSI) 30 10
  TOTAL 210 50

* Va funcţiona un program în funcţie de opţiunile candidaţilor. Dacă se optează pentru un program din acest pachet, obligatoriu în fişa de înscriere se va trece şi celălalt program pe poziția imediat următoare.

** Vor funcționa două programe în funcție de opțiunile candidaților. Dacă se optează pentru un program din acest pachet, obligatoriu în fişa de înscriere se vor trece şi celelalte două pe pozițiile imediat următoare, în ordinea dorită.

Calendarul admiterii

Înscriere candidați: 03.07.2017 - 21.07.2017
Concurs de admitere: 10.07.2017 și 24.07.2017

Bibliografie Interviu

Infrastructuri pentru transporturi (IPT)

Gh. Buzdugan – Rezistenţa materialelor, Ed. Academiei, 1986 (PAS, AD)

M.Ivan, A. Vulpe, V. Bănuţ – Statica, stabilitatea și dinamica construcţiilor, Ed. D.P. București (PAS, ADS)

C. Dalban și alţii – Construcţii cu structură metalică. Ed. Did. și Ped. București, 1997 (PAS, ADS)

F.Belc – Căi de comunicaţie terestre. Elemente de proiectare. Ed. Orizonturi Universitare, Timișoara, 1999 (IPT)

I.Dumitrescu – Manualul de instalaţii. Ed. Artenco, București, 2002 (OMSI)

I.Borza – Instalaţii în construcţii – Ed. Politehnica, Timișoara, 2003 (OMSI)

I Sârbu – Instalaţii frigorifice, Ed. Mirton, Timișoara 1998 (OMSI)

Colecţia Revista instalatorul și Tehnica instalaţiilor. 2005-2007 (OMSI)

Colectiv Cadastru U.P.T. - Complemente de Masuratori Terestre, vol.1-2, Editura Politehnica, Timișoara 2006 – (CEBI)

Gh. Novac - Cadastru, Ed. Mirton, Timisoara 2007 (CEBI)

I.Buchman, C.Bob, E.Jebelean, C.Badea, L.Iureș – Controlul calităţii lianţilor, mortarelor și betoanelor. Ed. Orizonturi Univ, Timișoara, 2003 (RC)

I.Cadar, T.Clipii, A.Tudor – Beton armat. Ed. Orizonturi Universitare, Timișoara, 2005 (RC)

F. Iordache - Termotehnica Constructiilor, -ed. a 2-a 2008 Matrix Rom (DD)

Optimizarea și modernizarea sistemelor de instalatii (OMSI)
Cadastru și evaluarea bunurilor imobile (CEBI)
Proiectarea avansată a structurilor metalice și compozite (PAS)
Reabilitarea constructiilor (RC)
Dezvoltare durabilă: auditul energetic și securitatea la incendiu a clădirilor (DD)
Advanced Design of Steel and Composite Structures (ADS)
Optimizarea sistemelor hidrotehnice (OSH)

Prișcu R. - Construcţii hidrotehnice, Vol I și II, Editura Didactică și Pedagogică București 1974 (OSH)

Popovici A., Popescu C - Baraje pentru acumulari de apă, Vol I și II, Editura Tehnică, București 1992, 2002 (OSH)

Stematiu D. - Amenajari hidroenergetice, Editura Tehnică, București 2008 (OSH)

Wehry A., Panţu H. - Amenajări hidroameliorative, Editura Aprilia Print,Timișoara, 2008

Dan E. - Regularizări de râuri, Editura Didactică și Pedagogică, București 1965 (OSH)

Laura Constantinescu- Organizarea teritoriului, Edit. Mirton, 2007 (IRRD)

Gh. Rogobete, D. Ţărău – Solurile și ameliorarea lor, Edit. Marineasa, 1997 (IRRD)

V. Doandeș – Topografie aplicată, Edit. Politehnica, 2007 (IRRD)

A. Wehry, M. Orlescu – Reciclarea și depozitarea ecologică a deșeurilor, Edit.Orizonturi Universitare, 2000 (IRRD)

M. Giurconiu, I. Mirel, A. Carabeţ, D Chivereanu, C. Florescu, C. Stăniloiu - Construcţii și instalaţii hidroedilitare – Editura de Vest, Timișoara, 2002. (OESISPM)

A. Carabeţ - Procese poluante în apele de suprafaţă și subterane –, Editura Mirton,Timișoara, 2001. (OESISPM)

S. Vișan, A. Angelescu, C. Alpopi. - Mediul înconjurător. Poluare și protecţie –,Editura Economică, București, 2000. (OESISPM)

Inginerie și reabilitare rurală durabilă (IRRD)
Optimizarea exploatării sistemelor de inginerie sanitară și protecţia mediului (OESISPM)

Informații suplimentare