Programe de studii de licență

Domeniul de licenţă
(cod*)
Program de studii/
specializare (cod**)
Misiune și obiective Description
(English)
Compe-tențe Anii de studii Plan de inv. RNCIS
G2
Inginerie civilă
(20.10.60)
    I-II  
Construcţii civile, ind. şi agricole
(20.10.60.10)
III-IV
Căi ferate, drumuri şi poduri
(20.10.60.20)
III-IV
Amenajări de construcţii hidroteh.
(20.10.60.40)
III-IV
Inginerie sanitară şi protecţia mediului
(20.10.60.60)
III-IV
  Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală
(20.10.60.70)
    III-IV    
Inginerie civilă (lb. engl.)
"Politehnica Internaţional" (20.10.60)
Inginerie civilă - In English
(20.10.60.80)
I-II  
          III-IV
Inginerie civilă (lb. germ.)
"Politehnica Internaţional" (20.10.60)
Inginerie civilă - In German
(20.10.60.80)
I-II  
          III-IV
Ingineria instalaţiilor
(20.10.70)
Instalaţii pentru construcţii
(20.10.70.10)
III-IV
Inginerie geodezică
(20.30.30)
    I-II  
Măsurători terestre şi cadastru (20.30.30.10) III, IV

Programe de studii de master

Denumirea programului de studii universitare de Master-Competente
Cod DFI.Cod RSI.CodDII.CodDSU_M
Misiune și obiective Description
(English)
Domeniul de studii
de masterat
Anii de
studii
Plan de
inv.
Proiectarea avansată a structurilor metalice compozite
(Advanced design of steel and compozite structures)
(20.10.10)
Inginerie civila si instalatii I, II
Cadastru si evaluarea bunurilor imobile
(20.30.20)
Inginerie geodezica I, II
Dezvoltare durabila: auditul energetic si securitate la incendiu a cladirilor
(20.10.10)
Inginerie civila si instalatii I, II
Infrastructuri pentru transporturi
(20.10.10)
Inginerie civila si instalatii I, II
Inginerie si reabilitare rurala durabila
(20.10.10)
Inginerie civila si instalatii I, II
Optimizarea exploatarii sistemelor de inginerie sanitara si protectia mediului
(20.10.10)
Inginerie civila si instalatii I
Optimizarea si modernizarea sistemelor de instalatii
(20.10.10)
Inginerie civila si instalatii I, II
Optimizarea sistemelor hidrotehnice
(20.10.10)
Inginerie civila si instalatii I, II
Reabilitarea constructiilor
(20.10.10)
Inginerie civila si instalatii I, II
Structuri pentru construcții durabile în condiții de hazard natural și acțiuni exceptionale
(Sustainable contructions under natural hazard and catastrophic events)
(20.10.10)
link link Inginerie civila si instalatii I, II