Domenii de interes în cercetarea științifică

COLECTIVUL DE INGINERIE GEOTEHNICĂ

 • Studii și cercetări privind investigarea terenului de fundare în laborator și la fața locului;
 • Studii și cercetări privind soluții de protecție și izolare a construcțiilor împotriva vibrațiilor transmise prin terenul de fundare;
 • Studii, cercetări și soluții privind asigurarea stabilității taluzurilor și versanților;
 • Studii și cercetări privind execuția unor lucrări geotehnice și de fundații cu tehnologii bazate pe tehnica vibrării (vibro-foraje, îmbunătățiri de teren etc.).

COLECTIVUL DE DRUMURI ȘI CĂI FERATE

 • Studii și cercetări privind realizarea și proiectarea unor structuri de rezistență performante pentru drumuri;
 • Studii și cercetări privind îmbunătățirea stării de viabilitate a drumurilor;
 • Studiul tehnologiilor “la rece” pentru construcția și întreținerea drumurilor;
 • Studii și cercetări privind calea fără joante;
 • Studii și cercetări privind geometria liniilor de cale ferată pentru viteze mari.

COLECTIVUL DE CADASTRU

 • Studii privind implementarea tehnologiilor topografice moderne în măsurători cadastrale (tehnologii satelitare, sisteme informaționale de tip GIS–LIS);
 • Studii și măsurători topo–geodezice pentru executarea planului digital al municipiului Timișoara.

Domenii de activitate tehnică

Activitatea tehnică este concretizată prin:

 • Proiectare;
 • Execuție;
 • Consultanță;
 • Expertizare;
 • Verificarea autorizată a documentațiilor.

Domenii de interes în proiectarea și execuția lucrărilor de construcții

 • Elaborare de studii geotehnice;
 • Executarea de analize și determinări de laborator pe materiale folosite la construcția și întreținerea căilor de comunicație terestre;
 • Executarea de lucrări de investigare geotehnică prin încercări de teren și laborator;
 • Executarea de foraje pentru subtraversarea cu conducte și cabluri a terasamentelor căilor de comunicație terestre;
 • Efectuarea de proiecte pentru lucrări geotehnice și de fundații, consolidări de alunecări de teren, lucrări de îmbunătățire a terenurilor slabe de fundare, fundații pentru diverse construcții, fundații de mașini etc.;
 • Efectuarea de proiecte pentru căi de comunicație terestre;
 • Efectuarea de măsurători topografice și lucrări cadastrale;
 • Efectuarea de expertize tehnice pentru construcții.

Simpozioane și conferințe organizate în departament

 • Conferinţa Naţională de Geotehnică și Fundaţii, Timișoara, 1992, 2008;
 • Zilele Academice Timișene, convolut:
 • Alcătuirea și dimensionarea structurilor rutiere, 1991;
 • Progrese în concepţia și realizarea infrastructurilor pentru transporturi, 1993, 1995;
 • Concepţii moderne privind proiectarea, realizarea și întreţinerea infrastructurilor pentru transporturi, 1997;
 • Infrastructuri eficiente pentru transporturi terestre, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009;
 • Drumul și mediul, 2011, 2013;
 • Conferinţa Naţională de Drumuri Urbane, Timișoara: 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010;
 • Drumul și mediul înconjurător – simpozion (Băile Herculane sau Timișoara): 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009;
 • Congresul Naţional de Drumuri și Poduri, 2002, Timișoara;
 • Simpozion Internaţional de Geodezie Satelitară, Timișoara, 1995 – cu participarea Universităţii Tehnice din Graz;
 • Seminar știinţific de Măsurători Terestre, Timișoara, 1996 – colaborare cu Universitatea Tehnică din Munchen;
 • Simpozion internaţional cu expoziţie Geodimeter 1998, Timișoara, 1998 – colaborare cu Facultatea de Geodezie din Budapesta, Firma Geodimeter, Firma Siemens – Nixdorf;
 • Simpozion internaţional cu expoziţie: Sisteme Geodezice Karl Zeiss, Timișoara, 1999 – cu participarea firmei Zeiss si Hewlett – Packard;
 • Conferinţa internaţională “Moderne Ingenieurvermessung und geodatische Trends aus Sicht der TUM”, organizată în colaborare cu Universitatea Tehnică din Munchen, octombrie 2001;
 • Seminar știinţific internaţional de prezentare a noilor tehnologii topo-geodezice cu expoziţie “Tehnologii topo-geodezice inteligente”, organizat în colaborare cu firma Leica Geosystems (Elveţia), TopGeocart București și Black Light Timișoara, aprilie 2004;
 • Conferința internațională “Strategii și realizări în crearea rețelei de autostrăzi în România”, în colaborare cu FAYAT GROUP România, octombrie 2012;
 • Conferința internațională “Autostrăzi sustenabile: proiectare, construcție, întreținere”, în colaborare cu FAYAT GROUP România, octombrie 2013;
 • Program FARE-CBC TRANSFRONTALIER întâlnirea inginerilor fără frontiere, 2006;
 • Program FARE-CBC TRANSFRONTALIER întâlnirea inginerilor fără frontiere, 2007;
 • Seminar internaţional “Mediul înconjurător și transportul durabil”, septembrie 2009;
 • Conferinţa internaţională “Sustenabilitatea în știinţe inginerești”, mai 2009;
 • Conferinţa “GLOBAL and REGIONAL ENVIRONMENTAL PROTECTION” în Timisoara, 26-28 noiembrie 2010.

Instituții cu care departamentul colaborează

 • Universitatea Tehnică de Construcții din București
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 • Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași
 • Universitatea din Petroșani, Facultatea de Mine
 • Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Paris, Franța
 • Universitatea Tehnică din Munchen – Germania
 • Universitatea Tehnică din Graz – Austria
 • Universitatea Tehnică de Transporturi și Telecomunicații Gyor – Ungaria
 • URBAN-INCERC – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă
 • CESTRIN – Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică
 • IPTANA – Institutul de Proiectări în Transporturi Auto, Navale și Aeriene
 • S.C. Search Corporation – București
 • Oficiul Național de Cadastru – București
 • Oficiul Județean de Cadastru – Timișoara
 • IGFCOT – Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie și Organizarea Teritoriului – București
 • D.R.D.P. - Direcţia Regională de Drumuri și Poduri,Timișoara
 • S.C. Drumuri Municipale Timișoara
 • S.C. Consortiu Tîrgu-Jiu
 • STRABAG-DRUMCO Timișoara